Pastato energetinio efektyvumo sertifikatas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema.

Pastatų energinio naudingumo privalomumas:

  • naujai statomiems pastatams;
  • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma;
  • parduodant ar išnuomojant pastatus arba patalpas.


Užsakyti galima bet kuriame ofise, sertifikavimo procedūra atliekama per 5 darbo dienas.